hale gimnastyczne

Hala gimastyczna w Starym Dzikowie

Projekt wykonawczy hali gimnastycznej w Starym Dzikowie.

Rozbudowa hali sportowej w Koszalinie

Dach został wykonany wykorzystując drewno klejone.

Dach drewniany sali gimnastycznej w Choceniu

Do wykonania dachu sali zostało wykorzystane drewno klejone.